Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Tintunes heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

 

Gegevensbescherming

Neem je met ons contact op, dan slaan we de door jou opgegeven gegevens en e-mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn:

  • om je aan te melden voor een festival, een training, of een vergelijkbare kooractiviteit;
  • voor ontvangst van e-mail;
  • als je een vraag aan ons stelt over bijvoorbeeld een organisatorische of juridische kwestie.

Deze gegevens gebruiken wij alleen voor bovengenoemd specifiek doel. Na 2 jaar verwijderen we deze gegevens uit het (digitale en papieren) administratie. Heb je je aangemeld met een inschrijfformulier en toestemming gegeven dan bewaren we de gegevens tot wederopzegging. We maken deze persoonsgegevens niet openbaar en sturen ze ook niet door aan derden.

 

Beeld- en geluidgegevens

Wanneer we bij een evenement beeld- of geluidopnamen maken, of laten maken, zullen we dat aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer we gebruik maken van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidmateriaal, zullen we erop toezien dat deze derde-organisatie vergelijkbare privacybeschermende normen in acht neemt.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Iedereen van wie we persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerken, heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot onze administratie popkoortinte@tintunes.nl. Schrijf je je uit voor het lidmaatschap van Tintunes dan verwijderen we de persoonsgegevens.

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

We willen berichten gemakkelijk delen, en gebruiken daarvoor bij digitale communicatie sociale media buttons van Facebook en Twitter. Deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaring van deze sociale mediakanalen kun je eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Jaarlijkse check

We verifiëren jaarlijks of ons privacy beleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vind je ons privacy beleid niet correct, dan ontvangen we graag een bericht hierover, zodat we het beleid kunnen verbeteren.

 

Popkoor Tintunes,Tinte

1 januari 2023